Cases

Det er ikke det, vi siger. Det er det, vi gør – som skaber værdi for dig. Ta' et kig på nogle af de opgaver, vi har løst for andre. Så får du måske en ide om, hvad vi kan GØRE for dig.

DSKB-Nyt | magasin

Medlemsbladet

DSKB-Nyt er medlemsblad for Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Gennem en lang årrække har vi hjulpet skiftende redaktører med at producere bladet, som bliver udsendt til alle medlemmer fire gange årligt. Vi håndterer alle praktiske opgaver, fra layout, annoncørkontakt, forhandling med trykkeri og distribution.

Kunde

DSKB-Nyt | magasin

Det laver vi

  • Layout
  • Projektledelse
  • Tryk og distribution

 

Hvornår

Udgives 4. gange årligt

Kategori

10.000 - 50.000DesignProjektledelseViden & service