Cases

Fra bureau til konsulenthus: Ta' et kig på nogle af de opgaver, jeg har løst gennem årene. Der er også 'gamle' projekter og opgaver i blandt – men så kender du min bagage.

DSKB-Nyt | magasin

Medlemsbladet

DSKB-Nyt er medlemsblad for Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Gennem en lang årrække har vi hjulpet skiftende redaktører med at producere bladet, som bliver udsendt til alle medlemmer fire gange årligt. Vi håndterer alle praktiske opgaver, fra layout, annoncørkontakt, forhandling med trykkeri og distribution.

Kunde

DSKB-Nyt | magasin

Det laver vi

  • Layout
  • Projektledelse
  • Tryk og distribution

 

Hvornår

Udgives 4. gange årligt

Kategori

10.000 - 50.000DesignProjektledelseViden & service