Inspiration til almene boligorganisationer

Jeg kender hverdagen og de vilkår I arbejder under.

Jeg har arbejdet med en bred vifte af opgaver for almene boligorganisationer gennem en årrække og kan bidrage til at skabe klar tale, når boligorganisationen skal i dialog med beboere eller omverden.

 

Jeg ser jeres boligorganisation udefra, men med stor indsigt i hverdagen og de vilkår, I fungerer under.
Dét kommer der mange værdifulde ideer og løsninger ud af.