Mødefacilitering og -ledelse

Mødefacilitering og -ledelse

Gennem en årrække har jeg været en efterspurgt facilitator og mødeleder. Til såvel tunge, strategiske forløb som til mere afslappede og hyggelige events.

Det gælder om, at alle – uanset mødets formål – føler sig godt tilpas, føler sig hørt og oplever at være i mødets centrum – også selv om der måske er flere hundrede deltagere.

Mødeledelse handler også om at forstå og indfange de budskaber og det mål, som arrangørerne har med mødet.

Eksempler på møder, hvor jeg har gjort en forskel: Strategiseminar, Udviklingsdag, Generalforsamlinger, Repræsentantskabsmøder, afdelingsmøder, borger- og beboermøder, sponsornetværk, åbent hus-arrangementer og mange, mange flere..