Archive

08 januar, 2021
DOMI Bolig | renoveringskommunikation

DOMI Bolig med boligafdelinger syd for Aarhus, i og omkring Odder, havde gennem en årrække arbejdet med et omfattende renoveringsprojekt i en boligafdeling i Malling. Af mange årsager blev det et langstrakt, problemfyldt og kompliceret projekt, som først efter næsten 10 år endelig kunne skydes i gang i sensommeren 2020.

Undervejs har jeg bidraget med beboerkommunikation i form af nyhedsbreve og orienteringsmøder, og da projektet endelig kunne sættes i gang i 2020 gik vi også i gang med at dokumentere det på video. Slutproduktet bliver en film til Landsbyggefondens video-bibliotek, men undervejs laver vi nedslag og fortællinger til beboere, naboer og omgivelser. Den første bid blev lagt på DOMI Boligs Facebook side her.

Processen har også bidraget til en generel gennemgang af kommunikationsopgaven og -flowet i et renoveringsprojekt i DOMI Bolig

04 januar, 2021
Fællesbo | helhedsplaner

Fællesbo i Herning fik i løbet af efteråret 2020 godkendt helhedsplaner for syv afdelinger og mere end 2.000 boliger hos beboerne. Trods corona-restriktioner og et pres for at nå i mål inden årsskiftet lykkedes det at gennemføre beboerprocessen med fællesmøder, cafemøder, individuelle konsultationer og et grundigt skriftligt materiale.
Jeg har været så heldig at få lov til at være tovholder på 14 orienteringsmøder/ekstraordinære afdelingsmøder i et tæt samarbejde med teamet fra Fællesbo. En stor og hektisk opgave, men afsluttet med rent bord – og overbevisende flertal i alle afdelinger.

Fotos: Karin Sørensen, Fællesbo

30 januar, 2020
Bydelskonference – Aalborg SØ

Under overskriften ”Hvad vil vi med Aalborg SØ?” inviterede Aalborg Kommune og boligorganisationerne Plus Bolig, Lejerbo, Vivabolig og Alabu Bolig repræsentanter fra områdets afdelingsbestyrelser, ejendomsfunktionærer, repræsentanter fra de fire boligorganisationer samt medarbejdere fra institutioner og foreninger i området til visionskonference på Aalborghus Gymnasium. Omkring 100 mennesker havde tilmeldt sig visionskonferencen, der strakte sig over 4 eftermiddags- og aftentimer.

I samarbejde med arrangørerne havde jeg tilrettelagt konferencen og faciliterende eftermiddagen med indlagte workshops, paneldebatter mv.

Ved at samle alle gode kræfter i området – og give dem ordet – ville Aalborg Kommune og de fire boligorganisationer forsøge at lave en fremtidsvision for Aalborg SØ. Efter konferencen blev alle input og ideer samlet og brugt i det videre arbejde med at udvikle området omkring Grønlands Torv og resten af Aalborg SØ.

05 oktober, 2017
ALBOA strategiforløb

Gennem et halvt år var jeg udvikler af, facilitator og inspirator i et strategiforløb, som boligorganisationen ALBOA gennemførte. Målet var at nå frem til en fælles vision for en af Vestdanmarks største almene boligorganisationer. Undervejs har organisationsbestyrelse, beboervalgte, medarbejdere og menige beboere deltaget i forskellige arrangementer og møder med stort engagement.ALBOAs organisationsbestyrelse skriver selv:

I bestyrelsen har vi været imponerede over den store og velvillige deltagelse i vores mange missions- og visionsseancer. Arbejdet har givet os en bedre forståelse for, hvad ALBOA er for en størrelse, og hvor beboerne gerne ser, at vi bevæger os hen. Vi tror på, at vi med denne forhåbentlig klare formulering af vision, mål, delmål, strategi og værdier kan skabe både gennemsigtighed og målrettethed i ALBOA. Til glæde for medarbejdere og beboere.

Du kan læse mere om ALBOAs vision her.

03 oktober, 2017
CASA – Kursusprogram

Hvordan sammensætter og præsenterer vi et helt nyt internt kursusprogram i en organisation, der ikke har egne/interne medier eller kanaler? Vi valgte papiret, som kan skabe stor opmærksomhed i en digital hverdag. Særligt når det suppleres med en udstansning, lækker papirkvalitet og et indbydende design.