Archive

29 april, 2015
Løvvangen | helhedsplan

818 boliger er i tidsrummet 2012-2015 blevet renoveret i Løvvangen. En helt ny bydel er skudt op i Nr. Sundby. Vi har hjulpet Sundby-Hvorup Boligselskab gennem hele forløbet. Fra kommunikationsstrategi til den løbende beboerinformation og PR. Den nye bydel tilbyder nu attraktive lejeboliger til billige huslejer, og med udgangspunkt i vores dogme ‘Branding begynder i vaskehuset’ er vi nu med til at synliggøre områdets kvaliteter for nye beboere.

29 april, 2015
Garuda | content marketing

Garuda er Skandinaviens største udbyder af egne profil- og dialogværktøjer, der anvendes i forbindelse med rekruttering, medarbejder- og teamudvikling. Gennem de seneste år har vi stået for opbygningen af Garudas online-platform. Med afsæt i en contentplan, vi udarbejder sammen med Garuda, sørger vi for udarbejdelse, versionering og placering af relevant content på henholdsvis hjemmeside, nyhedsbreve og LinkedIn. Vi følger sideløbende trafiktal og sikrer dermed optimalt udbytte af den investerede tid.

Her kan du se et eksempel på en web-video. Lavet på iPhone og brugt som teaser i nyhedsbrev.

29 april, 2015
Dansk Byggeri | Fremskridt

Dansk Byggeri | Kursus&Udvikling udgiver kursusguiden, Fremskridt, to gange om året. Magasinet bringer artikler, fakta og cases om kurser, kompetenceudvikling og udviklingsprojekter. Vi står for den redaktionelle tilrettelæggelse, udarbejdelsen af artikler, redigering og grafisk produktion.

29 april, 2015
CAPNOVA | Kommunikationsplatform

Capnova blev etableret i 2014 efter en fusion af to innovationsmiljøer. Vi udarbejdede ny visuel identitet, kommunikationsplatform og website. Efter lanceringen har Capnovas interne kommunikationsfolk selv arbejdet videre med indhold og opdateringer, men trækker fortsat på vores kompetencer efter behov. Læs mere her.

16 april, 2015
VTU-fonden | årsmagasiner

VTU-Fondens årsrapport (eller -magasin) indeholder – foruden oversigter med fondens aktiviteter – også en række faglige artikler med afsæt i de projekter, der er blevet støttet af fonden.

Vi har stået for det grafiske design samt udarbejdelse af indhold.