Archive

18 maj, 2015
SHB | Hjemmeside

Sundby-Hvorup Boligselskab har gennem de seneste år gennemgået en omfattende forandringsproces. Som led i dette fik boligselskabet ny hjemmeside i 2014. Vi har været med som sparringspartner for boligselskabets styregruppe og har siden fungeret som projektleder samt leverandør af basisindhold til hjemmesiden.

18 maj, 2015
SHB | Visuel identitet

Som del af et strategiforløb blev vi indbudt af ledelsen i Sundby-Hvorup Boligselskab som rådgiver og sparringspartner. Vi har været tovholder på strategidage og været med i udviklingen af boligselskabets vision og mission. For at give strategiarbejdet bedst mulige afsæt udarbejdede vi desuden en helt ny visuel identitet samt praktisk kommunikationsplatform, så boligselskabet nu kommunikerer klart og præcist såvel internt som eksternt. Resultatet kan måles i tilfredse beboere og en markant større synlighed i den lokale presse.

18 maj, 2015
djursBO | hjemmeside

Da Boligforeningen Djursland og Ebeltoft Boligselskab fusionerede i 2012, hjalp vi ikke kun med kommunikationsstrategi og beboerkommunikation. Vi blev også hyret som ‘bygherrerådgiver’ på boligorganisationens nye hjemmeside. Derved sikrede vi, at design, opbygning, indhold og funktionalitet blev i overensstemmelse med den overordnede strategi og dermed understøtter djursBOs forretning.

18 maj, 2015
djursBO | Skanseparken

Boligafdelingen Skanseparken i Ebeltoft står foran en omfattende renovering. Efter et langt forløb sagde beboerne i 2014 ja til renoveringsprojektet. Vi hjalp djursBO med tilrettelæggelsen af beboerinformationen. Andres var desuden dirigent og ‘forsamlingshus-ordstyrer’ på de afholdte beboermøder.

Nu er der valgt totalentreprenør-team på opgaven, og vi står fortsat for den generelle beboerinformation.

06 maj, 2015
djursBO | kommunikationsplatform

Boligforeningen Djursland og Ebeltoft Boligselskab fusionerede i 2012. Vi hjalp fusionsparterne med at tilrettelægge kommunikationen til beboere og omgivelser. Komplicerede juridiske dokumenter blev ‘oversat’ til almindelig dansk. Samtidig gennemførte vi en række workshops, hvor parterne i fællesskab formulerede grundfortællingen om den nye, fælles boligorganisation, djursBO – og med afsæt i kernebegreberne – boliger, mennesker, Djursland og natur – udarbejdede vi djursBOs nye visuelle identitet.