Archive

18 maj, 2015
Grenaa Havn | Masterplan

Grenaa Havn har – i samarbejde med Norddjurs Kommune og Region Midt – udarbejdet en omfattende masterplan for havnen. Planen kigger frem mod 2030 og baserer sig på et omfattende analysearbejde. Vi sad med i styregruppen, da rapporten skulle tage form, og påtog os redaktørrollen og den efterfølgende opgave med layout og opsætning af værket. Vi udarbejdede desuden pixi-udgaver af planen på henholdsvis dansk, engelsk og kinesisk.

Se rapporten her 

Vi lavede i øvrigt også story board til denne lille film om Masterplanen (produceret af Catpeople):

18 maj, 2015
djursBO | hjemmeside

Da Boligforeningen Djursland og Ebeltoft Boligselskab fusionerede i 2012, hjalp vi ikke kun med kommunikationsstrategi og beboerkommunikation. Vi blev også hyret som ‘bygherrerådgiver’ på boligorganisationens nye hjemmeside. Derved sikrede vi, at design, opbygning, indhold og funktionalitet blev i overensstemmelse med den overordnede strategi og dermed understøtter djursBOs forretning.

18 maj, 2015
djursBO | Skanseparken

Boligafdelingen Skanseparken i Ebeltoft står foran en omfattende renovering. Efter et langt forløb sagde beboerne i 2014 ja til renoveringsprojektet. Vi hjalp djursBO med tilrettelæggelsen af beboerinformationen. Andres var desuden dirigent og ‘forsamlingshus-ordstyrer’ på de afholdte beboermøder.

Nu er der valgt totalentreprenør-team på opgaven, og vi står fortsat for den generelle beboerinformation.

18 maj, 2015
Ergoment | Kommunikation

Pernille Kvist fungerer i dag som højt specialiseret, uvildig konsulent for en række kommuner i forbindelse med hjemmetræning og i sager om børn med særlige behov. En position, hun har bygget op via konsulent-virksomheden Ergoment. Vi har været heldige at være med fra den spæde start og har senest bidraget med design til ny hjemmeside, online-strategi og løbende sparring og support til Pernilles kommunikation. I virkeligheden et rigtig godt eksempel på, at vi kan skalere vores bidrag til den enkelte kunde, i takt med at behovene ændrer sig.

11 maj, 2015
Berlin4 | hjemmeside

Berlin IV A/S er et investeringsselskab, der med en lang investeringshorisont udelukkende fokuserer på udlejningsejendomme i Berlin. Med afsæt i nogle konkrete behov og krav til kommunikationsflowet på hjemmesiden udarbejdede vi en onlinestrategi og oplæg til ny hjemmeside. Siden er designet af tuen og implementeret i CMS af Hoeks. Hele projektledelsen og etablering af basis-content blev også leveret af tuen, ligesom vi har stået for sparring og undervisning, så Berlin IV nu selv kan stå for den løbende opdatering af siden.