Archive

11 maj, 2015
Berlin4 | hjemmeside

Berlin IV A/S er et investeringsselskab, der med en lang investeringshorisont udelukkende fokuserer på udlejningsejendomme i Berlin. Med afsæt i nogle konkrete behov og krav til kommunikationsflowet på hjemmesiden udarbejdede vi en onlinestrategi og oplæg til ny hjemmeside. Siden er designet af tuen og implementeret i CMS af Hoeks. Hele projektledelsen og etablering af basis-content blev også leveret af tuen, ligesom vi har stået for sparring og undervisning, så Berlin IV nu selv kan stå for den løbende opdatering af siden.

06 maj, 2015
djursBO | kommunikationsplatform

Boligforeningen Djursland og Ebeltoft Boligselskab fusionerede i 2012. Vi hjalp fusionsparterne med at tilrettelægge kommunikationen til beboere og omgivelser. Komplicerede juridiske dokumenter blev ‘oversat’ til almindelig dansk. Samtidig gennemførte vi en række workshops, hvor parterne i fællesskab formulerede grundfortællingen om den nye, fælles boligorganisation, djursBO – og med afsæt i kernebegreberne – boliger, mennesker, Djursland og natur – udarbejdede vi djursBOs nye visuelle identitet.

05 maj, 2015
Dansk Byggeri | lbn. opgaver

Dansk Byggeri med mere end 6000 medlemsvirksomheder har dagligt små og store kommunikationsopgaver. Særligt de små opgaver kræver en fleksibel og serviceminded samarbejdspartner. Vi leverer små grafikstykker til nyhedsbreve, redigerer og sprogtjekker indbydelser, layouter små foldere, opdaterer hjemmeside og meget, meget andet.

05 maj, 2015
LejlighedsAvisNYT | red. tilrettelæggelse

Beboerbladet er en vigtig kilde og kulturbærer i den almene boligorganisation. Men hvordan griber man det an? Og kan boligorganisationen overlade det til beboerne selv at lave bladet? I Boligforeningen 10. marts i Aarhus sidder vi med til redaktionsmøderne og bidrager til den redaktionelle ideudvikling. De frivillige beboerjournalister leverer indholdet, og vi redigerer, layouter og sørger for produktionen af bladet.

04 maj, 2015
Bedre Bundlinje | markedsføring

Dansk Byggeri og 3F har gennem de seneste år – med succes – gennemført projektet Bedre Bundlinje. Fra 2015-2017 rulles Bedre Brundlinje 3.0 ud til mere end 400 virksomheder. I samarbejde med projektgruppen har vi udarbejdet kommunikationsstrategi, leveret design og indhold til kampagnewebsite og udarbejdet kursusmaterialer sammen med de ansvarlige konsulenter.