Archive

04 januar, 2021
Fællesbo | helhedsplaner

Fællesbo i Herning fik i løbet af efteråret 2020 godkendt helhedsplaner for syv afdelinger og mere end 2.000 boliger hos beboerne. Trods corona-restriktioner og et pres for at nå i mål inden årsskiftet lykkedes det at gennemføre beboerprocessen med fællesmøder, cafemøder, individuelle konsultationer og et grundigt skriftligt materiale.
Jeg har været så heldig at få lov til at være tovholder på 14 orienteringsmøder/ekstraordinære afdelingsmøder i et tæt samarbejde med teamet fra Fællesbo. En stor og hektisk opgave, men afsluttet med rent bord – og overbevisende flertal i alle afdelinger.

Fotos: Karin Sørensen, Fællesbo

30 januar, 2020
Bydelskonference – Aalborg SØ

Under overskriften ”Hvad vil vi med Aalborg SØ?” inviterede Aalborg Kommune og boligorganisationerne Plus Bolig, Lejerbo, Vivabolig og Alabu Bolig repræsentanter fra områdets afdelingsbestyrelser, ejendomsfunktionærer, repræsentanter fra de fire boligorganisationer samt medarbejdere fra institutioner og foreninger i området til visionskonference på Aalborghus Gymnasium. Omkring 100 mennesker havde tilmeldt sig visionskonferencen, der strakte sig over 4 eftermiddags- og aftentimer.

I samarbejde med arrangørerne havde jeg tilrettelagt konferencen og faciliterende eftermiddagen med indlagte workshops, paneldebatter mv.

Ved at samle alle gode kræfter i området – og give dem ordet – ville Aalborg Kommune og de fire boligorganisationer forsøge at lave en fremtidsvision for Aalborg SØ. Efter konferencen blev alle input og ideer samlet og brugt i det videre arbejde med at udvikle området omkring Grønlands Torv og resten af Aalborg SØ.