Archive

08 januar, 2021
DOMI Bolig | renoveringskommunikation

DOMI Bolig med boligafdelinger syd for Aarhus, i og omkring Odder, havde gennem en årrække arbejdet med et omfattende renoveringsprojekt i en boligafdeling i Malling. Af mange årsager blev det et langstrakt, problemfyldt og kompliceret projekt, som først efter næsten 10 år endelig kunne skydes i gang i sensommeren 2020.

Undervejs har jeg bidraget med beboerkommunikation i form af nyhedsbreve og orienteringsmøder, og da projektet endelig kunne sættes i gang i 2020 gik vi også i gang med at dokumentere det på video. Slutproduktet bliver en film til Landsbyggefondens video-bibliotek, men undervejs laver vi nedslag og fortællinger til beboere, naboer og omgivelser. Den første bid blev lagt på DOMI Boligs Facebook side her.

Processen har også bidraget til en generel gennemgang af kommunikationsopgaven og -flowet i et renoveringsprojekt i DOMI Bolig

17 januar, 2016
Bedre Bundlinje | kampagnevideo

Projektet Bedre Bundlinje, som i perioden 2015-2017 udrulles af Dansk Byggeri og 3f i fællesskab, blev skudt i gang med en massiv kampagne overfor Dansk Byggeris medlemsvirksomheder.

På en række fyraftensmøder bliver repræsentanter fra virksomhederne præsenteret for mulighederne i projektet. Som en del af aftenens program vises filmen Bedre Bundlinje.

Se filmen her

videoproduktion
17 januar, 2016
TeamVikaren.dk | tv-spot mm.

Efterspørgslen efter kvalificeret og fleksibel arbejdskraft stiger. Et af Danmarks førende vikarbureauer, TeamVikaren.dk søger derfor løbende efter nye kandidater. I forbindelse med lanceringen af en ny hjemmeside producerede vi dels et tv-spot og dels to web-videoer – målrettet henholdsvis vikarer og virksomheder. På den måde fik vi udnyttet produktionsteamet optimalt.

Se tv-spot her
Se vikarfilm her
Se virksomhedsfilm her

04 maj, 2015
Århus Omegn | projektvideo

Århus Omegn har gennemført en omfattende renovering af boligafdelingen Møllevangen. Beboerne har været involveret og godkendt helhedsplanen, der indebærer, at de lave rækkehuse får en total make over. Store problemer med skimmelsvamp og fugtproblemer er nu afløst af bynære, velindrettede og nyrenoverede boliger. Se filmen her:

29 april, 2015
Løvvangen | helhedsplan

818 boliger er i tidsrummet 2012-2015 blevet renoveret i Løvvangen. En helt ny bydel er skudt op i Nr. Sundby. Vi har hjulpet Sundby-Hvorup Boligselskab gennem hele forløbet. Fra kommunikationsstrategi til den løbende beboerinformation og PR. Den nye bydel tilbyder nu attraktive lejeboliger til billige huslejer, og med udgangspunkt i vores dogme ‘Branding begynder i vaskehuset’ er vi nu med til at synliggøre områdets kvaliteter for nye beboere.