Cases

Fra bureau til konsulenthus: Ta' et kig på nogle af de opgaver, jeg har løst gennem årene. Der er også 'gamle' projekter og opgaver i blandt – men så kender du min bagage.

ALBOA strategiforløb

Strategiproces – beboerinvolvering og -formidling

Gennem et halvt år var jeg udvikler af, facilitator og inspirator i et strategiforløb, som boligorganisationen ALBOA gennemførte. Målet var at nå frem til en fælles vision for en af Vestdanmarks største almene boligorganisationer. Undervejs har organisationsbestyrelse, beboervalgte, medarbejdere og menige beboere deltaget i forskellige arrangementer og møder med stort engagement.ALBOAs organisationsbestyrelse skriver selv:

I bestyrelsen har vi været imponerede over den store og velvillige deltagelse i vores mange missions- og visionsseancer. Arbejdet har givet os en bedre forståelse for, hvad ALBOA er for en størrelse, og hvor beboerne gerne ser, at vi bevæger os hen. Vi tror på, at vi med denne forhåbentlig klare formulering af vision, mål, delmål, strategi og værdier kan skabe både gennemsigtighed og målrettethed i ALBOA. Til glæde for medarbejdere og beboere.

Du kan læse mere om ALBOAs vision her.

Kunde

ALBOA strategiforløb

Kategori

10.000 - 50.000Almene boligorganisationerStrategi