Archive

18 maj, 2015
SHB | Visuel identitet

Som del af et strategiforløb blev vi indbudt af ledelsen i Sundby-Hvorup Boligselskab som rådgiver og sparringspartner. Vi har været tovholder på strategidage og været med i udviklingen af boligselskabets vision og mission. For at give strategiarbejdet bedst mulige afsæt udarbejdede vi desuden en helt ny visuel identitet samt praktisk kommunikationsplatform, så boligselskabet nu kommunikerer klart og præcist såvel internt som eksternt. Resultatet kan måles i tilfredse beboere og en markant større synlighed i den lokale presse.

18 maj, 2015
Grenaa Havn | Masterplan

Grenaa Havn har – i samarbejde med Norddjurs Kommune og Region Midt – udarbejdet en omfattende masterplan for havnen. Planen kigger frem mod 2030 og baserer sig på et omfattende analysearbejde. Vi sad med i styregruppen, da rapporten skulle tage form, og påtog os redaktørrollen og den efterfølgende opgave med layout og opsætning af værket. Vi udarbejdede desuden pixi-udgaver af planen på henholdsvis dansk, engelsk og kinesisk.

Se rapporten her 

Vi lavede i øvrigt også story board til denne lille film om Masterplanen (produceret af Catpeople):

18 maj, 2015
djursBO | hjemmeside

Da Boligforeningen Djursland og Ebeltoft Boligselskab fusionerede i 2012, hjalp vi ikke kun med kommunikationsstrategi og beboerkommunikation. Vi blev også hyret som ‘bygherrerådgiver’ på boligorganisationens nye hjemmeside. Derved sikrede vi, at design, opbygning, indhold og funktionalitet blev i overensstemmelse med den overordnede strategi og dermed understøtter djursBOs forretning.

18 maj, 2015
Ergoment | Kommunikation

Pernille Kvist fungerer i dag som højt specialiseret, uvildig konsulent for en række kommuner i forbindelse med hjemmetræning og i sager om børn med særlige behov. En position, hun har bygget op via konsulent-virksomheden Ergoment. Vi har været heldige at være med fra den spæde start og har senest bidraget med design til ny hjemmeside, online-strategi og løbende sparring og support til Pernilles kommunikation. I virkeligheden et rigtig godt eksempel på, at vi kan skalere vores bidrag til den enkelte kunde, i takt med at behovene ændrer sig.

18 maj, 2015
Garuda | PROFIL

Magasinet PROFIL er kendt af fagfolk inden for HR-branchen. Udgivet af Garuda med indsigtsfulde artikler, der udspringer af Garudas enorme indsigt i arbejdet med personprofiler i rekrutterings- og medarbejderudviklingsarbejde. Vi bidrager til den redaktionelle proces og tænker mediet og artikler ind i den overordnede content marketingplan, som Garuda arbejder efter. På den måde er vi også med til at sikre optimalt udbytte af Garudas investering.

Se et eksempel på magasinet her.