Archive

05 maj, 2015
Engparken | helhedsplan

Beboerne i Engparken i Nørresundby var samlet i fælleshuset op mod jul. Mere end 200 havde fundet vej til mødet, hvor afdelingen skulle tage stilling til et omfattende renoveringsprojekt. Resultatet blev et markant ja.

I samarbejde med Sundby-Hvorup Boligselskab og Engparkens afdelingsbestyrelse har vi udarbejdet den informationskampagne, som i månederne op til afdelingsmødet gav beboerne svar på alle spørgsmål om renoveringen og som nu skal sikre, at alle får den nødvendige information om renoveringsprojektet.

Kunden

Engparken er en boligafdeling med godt 500 boliger i Sundby-Hvorup Boligselskab. Afdelingen har i 2014 vedtaget en helhedsplan og modtaget støttetilsagn fra Landsbyggefonden til en omfattende renovering. Se mere her

04 maj, 2015
Bedre Bundlinje | markedsføring

Dansk Byggeri og 3F har gennem de seneste år – med succes – gennemført projektet Bedre Bundlinje. Fra 2015-2017 rulles Bedre Brundlinje 3.0 ud til mere end 400 virksomheder. I samarbejde med projektgruppen har vi udarbejdet kommunikationsstrategi, leveret design og indhold til kampagnewebsite og udarbejdet kursusmaterialer sammen med de ansvarlige konsulenter.

30 april, 2015
DOMI | fusion

Hovedbestyrelserne i to almene boligorganisationer AAB Odder og Beder-Malling Boligselskab besluttede i 2013, at de to organisationer skulle arbejde på en fusion. Vi fik lov til at rådgive og udfordre ledelsen og tilrettelægge den beboerkommunikation, der skulle rulle frem mod de afgørende repræsentantskabsmøder i foråret 2014. Fusionen blev vedtaget med markant flertal blandt repræsentanterne, og det nye DOMI Bolig fik det bedst tænkelige afsæt.

30 april, 2015
Scanpan | content marketing

Scanpan er et af de stærkeste danske brands inden for kvalitetskogegrej og den sidste producent, der fortsat har produktion i Danmark. Den unikke position forsvarer Scanpan blandt andet med en offensiv onlinestrategi, der omfatter international e-shop, blogunivers, sociale medier mv. Vi bidrager med content til de mange platforme og indgår i et tæt samarbejde med Scanpans interne marketingafdeling.

30 april, 2015
Center for ADHD | strategi

Center for ADHD er et uafhængigt center, der arbejder på at forbedre betingelserne for børn, unge og voksne med ADHD. Centeret arbejder med tre fokusområder:

  • En familieorienteret indsats, som blandt andet omfatter undervisning, rådgivning og behandling
  • Uddannelse, kompetenceudvikling og formidling af viden om ADHD til forældre og professionelle
  • Videndeling, forskning og udvikling af interventionsformer.

I 2014 blev vi bedt om at gennemgå centerets kommunikationsplatform og -strategi, og vi implementerede i løbet af året blandt andet ny hjemmeside, nyt redaktionelt koncept for nyhedsbreve, nye præsentationsmaterialer samt en offensiv PR-strategi. Resultatet har været en markant stigning i web-trafik, mere omtale i relevante medier og et setup, så centeret nu selv kan håndtere de fleste kommunikationsopgaver internt (eller i samarbejde med os, når det giver mening).