Archive

Min værktøjskasse er fyldt med kompetencer og erfaringer.
30 april, 2015
DSKB-Nyt | magasin

DSKB-Nyt er medlemsblad for Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Gennem en lang årrække har vi hjulpet skiftende redaktører med at producere bladet, som bliver udsendt til alle medlemmer fire gange årligt. Vi håndterer alle praktiske opgaver, fra layout, annoncørkontakt, forhandling med trykkeri og distribution.

30 april, 2015
Center for ADHD | support

Med afsæt i den kommunikationsplatform, vi har været med til at udforme for Center for ADHD, fungerer vi som sparringspartner og support til de interne medarbejdere på centeret og sikrer dermed, at der er kompetencer og ressourcer til rådighed, når behovet er stort.

30 april, 2015
Center for ADHD | strategi

Center for ADHD er et uafhængigt center, der arbejder på at forbedre betingelserne for børn, unge og voksne med ADHD. Centeret arbejder med tre fokusområder:

  • En familieorienteret indsats, som blandt andet omfatter undervisning, rådgivning og behandling
  • Uddannelse, kompetenceudvikling og formidling af viden om ADHD til forældre og professionelle
  • Videndeling, forskning og udvikling af interventionsformer.

I 2014 blev vi bedt om at gennemgå centerets kommunikationsplatform og -strategi, og vi implementerede i løbet af året blandt andet ny hjemmeside, nyt redaktionelt koncept for nyhedsbreve, nye præsentationsmaterialer samt en offensiv PR-strategi. Resultatet har været en markant stigning i web-trafik, mere omtale i relevante medier og et setup, så centeret nu selv kan håndtere de fleste kommunikationsopgaver internt (eller i samarbejde med os, når det giver mening).

29 april, 2015
VEU-center | nyhedsbreve

VEU-center Østjylland er kontaktpunktet for privatpersoner og virksomheder, der ønsker vejledning om, hvilke muligheder der er inden for voksen- og efteruddannelse.

I samarbejde med VEU-centerets sekretariat udpeger vi aktuelle temaer og cases, som indgår i et nyhedsbrev, der udsendes hver anden måned til virksomheder i Østjylland. Vi laver de journalistiske artikler og indsamler fakta. Laver infografik og opretter nyhedsbrevet i VEU-centerets e-mailsystem.

Læs mere om VEU-center Østjylland her.

29 april, 2015
Garuda | content marketing

Garuda er Skandinaviens største udbyder af egne profil- og dialogværktøjer, der anvendes i forbindelse med rekruttering, medarbejder- og teamudvikling. Gennem de seneste år har vi stået for opbygningen af Garudas online-platform. Med afsæt i en contentplan, vi udarbejder sammen med Garuda, sørger vi for udarbejdelse, versionering og placering af relevant content på henholdsvis hjemmeside, nyhedsbreve og LinkedIn. Vi følger sideløbende trafiktal og sikrer dermed optimalt udbytte af den investerede tid.

Her kan du se et eksempel på en web-video. Lavet på iPhone og brugt som teaser i nyhedsbrev.