Archive

11 maj, 2015
Berlin4 | hjemmeside

Berlin IV A/S er et investeringsselskab, der med en lang investeringshorisont udelukkende fokuserer på udlejningsejendomme i Berlin. Med afsæt i nogle konkrete behov og krav til kommunikationsflowet på hjemmesiden udarbejdede vi en onlinestrategi og oplæg til ny hjemmeside. Siden er designet af tuen og implementeret i CMS af Hoeks. Hele projektledelsen og etablering af basis-content blev også leveret af tuen, ligesom vi har stået for sparring og undervisning, så Berlin IV nu selv kan stå for den løbende opdatering af siden.

30 april, 2015
Imerco | online

Imerco-kæden har været på en lang rejse. I mere end 80 år har Imerco været en af de førende butikskæder inden for isenkram, gaver og ting til boligen. Vi har ikke været med hele vejen, trods alt. Men vi har været en tæt samarbejdspartner og support til Imercos interne marketingafdeling i mere end 10 år. Den slags langvarige samarbejder er med til at sikre et tæt og indgående kendskab til kultur, kvalitetskrav og processer. Vores fleksible setup har gennem tiden hjulpet Imerco, når marketingindsatsen og den interne kommunikation skulle skaleres. Både op og ned.

30 april, 2015
Imerco | lokalportal

Det lokale nyhedsbrev i forbindelse med en kundeaften eller en fagprøve passer ikke ind i det professionelle e-commerce workflow, som Kædekontoret har bygget op. På den baggrund blev vi bedt om at lave en lokalportal, så Imercos godt 150 butikker kan få en professionel og effektiv support og sparring til de lokale aktiviteter. Dialogen drives gennem vores online-portal, men vi er også på telefonen og i direkte kontakt med Imerco-butikker hver eneste dag.

30 april, 2015
Scanpan | content marketing

Scanpan er et af de stærkeste danske brands inden for kvalitetskogegrej og den sidste producent, der fortsat har produktion i Danmark. Den unikke position forsvarer Scanpan blandt andet med en offensiv onlinestrategi, der omfatter international e-shop, blogunivers, sociale medier mv. Vi bidrager med content til de mange platforme og indgår i et tæt samarbejde med Scanpans interne marketingafdeling.

30 april, 2015
Center for ADHD | strategi

Center for ADHD er et uafhængigt center, der arbejder på at forbedre betingelserne for børn, unge og voksne med ADHD. Centeret arbejder med tre fokusområder:

  • En familieorienteret indsats, som blandt andet omfatter undervisning, rådgivning og behandling
  • Uddannelse, kompetenceudvikling og formidling af viden om ADHD til forældre og professionelle
  • Videndeling, forskning og udvikling af interventionsformer.

I 2014 blev vi bedt om at gennemgå centerets kommunikationsplatform og -strategi, og vi implementerede i løbet af året blandt andet ny hjemmeside, nyt redaktionelt koncept for nyhedsbreve, nye præsentationsmaterialer samt en offensiv PR-strategi. Resultatet har været en markant stigning i web-trafik, mere omtale i relevante medier og et setup, så centeret nu selv kan håndtere de fleste kommunikationsopgaver internt (eller i samarbejde med os, når det giver mening).